Zijn de Europese waarden beter dan andere waarden?

12-04-2016 12:57

We leven in dat deel van Europa dat men destijds omschreef als de Benelux. Terwijl niet alles hier zoetekoek is zijn er toch heel wat voordelen, onder meer voor atheïsten. We moeten alvast ons leven niet slijten in  een van de 13 landen waar het atheïsme bestraft wordt, zelfs met de dood. We mogen dus zeker stellen dat sommige aspecten van onze culturele waarden moreel superieur zijn aan een aantal van de alternatieven. Maar als we dat doen volgt onmiddellijk kritiek. In hoeverre is deze echter terecht?
 
Sommigen zeggen dat zelfs maar laten doorschemeren dat één set van culturele waarden beter is dan een andere riekt naar onverdraagzaamheid, racisme, kolonialisme, en allerlei ander vermeend kwaad. Er zijn er die beweren dat we de waarden van andere culturen moeten respecteren, ook als we ze weerzinwekkend vinden. Aan de tegenovergestelde kant vinden we mensen die stellen dat er tal van voorbeelden zijn waarbij de superioriteit van één set van culturele waarden over een andere zich zo duidelijk manifesteert dat het bijna vanzelfsprekend is. Ze vertellen ons dat het volkomen redelijk is om verschillende culturen te vergelijken naar hun waarden.
 
Wie heeft er gelijk? Voor mij lijkt het vrij duidelijk dat de waarden van een cultuur waarin men atheïst kan zijn zonder te worden gedood superieur zijn aan die van een cultuur waarin op atheïsme de doodstraf staat. Ik zeg niet dat alle waarden van eerstgenoemde cultuur noodzakelijkerwijs beter zijn dan alle waarden van de tweede cultuur. Ik stel enkel dat die waarden die atheïsten toestaan in de ene cultuur te leven beter zijn dan de waarden die de moord op atheïsten sanctioneren in de andere cultuur. Hetzelfde geldt volgens mij voor gedwongen huwelijken, genitale verminking van vrouwen, eerwraak, en dergelijke.
 
Over dit en andere onderwerpen lees je meer in "GESELS van een imaginaire god" en in "CITATEN...". 
 

Terug

Contact

GELOOF IN GEEN GOD

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode